Wskazówki dla autorów

Tytus.edu.pl to popularnonaukowy i edukacyjny serwis internetowy poświęcony historii Polski ze szczególny uwzględnieniem dziejów Wielkopolski. Naszym celem jest docieranie do szerokich grup odbiorców – zwłaszcza młodzieży szkolnej – a więc nie tylko do osób już żywo zainteresowanych i pasjonujących się danym aspektem przeszłości. W związku z tym konieczne jest dostosowanie treści publikowanych w naszym portalu do potrzeb czytelników, kształtowanych przez ogólne tendencje panujące w Internecie.

Do specyfiki tego medium należy bardzo szybka i często pobieżna konsumpcja treści oraz ogromna konkurencja o uwagę odbiorcy, który w ułamku sekundy podejmuje decyzję, czy kliknąć w proponowany mu link. Autor artykułu musi więc pisać z myślą o osobie, która (przykładowo) przegląda Facebooka z kubkiem kawy w ręku, mając do dyspozycji krótki czas przed rozpoczęciem pracy. Nie szuka ona niczego konkretnego, a jej celem jest relaks, nie zaś zgłębianie tajników wiedzy na jakikolwiek temat. Jak skłonić takiego czytelnika do kliknięcia w nasz odnośnik?

Pierwsze wrażenie

Tytuł

Zazwyczaj mamy tylko jedną krótką szansę na przyciągnięcie uwagi czytelnika. Najważniejszym elementem artykułu jest zatem jego tytuł. Nie powinien on być tworzony z myślą o czytelniku, który już interesuje się tematem, lecz takim, który nigdy o nim nie słyszał. Przykładowo:

 1. Zły tytuł: Władysław Zamoyski – ostatni właściciel Kórnika – nagłówek informuje o bohaterze tekstu, ale nie wyjaśnia, dlaczego jest on ciekawą postacią. Artykuł może zaciekawić wyłącznie kogoś, kto poszukuje informacji o Władysławie Zamoyskim.
 2. Lepszy tytuł: Hrabia asceta. Największy patriota wśród arystokratów – nagłówek nie skupia się na danych osobowych, lecz wskazuje na wyjątkowość postaci.
 3. Inny wariant: Największy patriota wśród arystokratów? Ten hrabia żył jak asceta i oddał majątek narodowi.

Tytuł roboczy powinien być każdorazowo uzgodniony z redaktorem serwisu jeszcze przed powstaniem artykułu, ale może zostać później zmieniony przez redakcję.

Lead

Drugim najważniejszym elementem tekstu, również mającym za zadanie przyciągnąć uwagę czytelnika, jest tzw. lead, czyli krótkie wprowadzenie rozwijające treść zawartą w tytule (nie może on jednak udzielać odpowiedzi na postawione tam pytanie) lub prezentujące najciekawszą myśl przedstawioną w artykule. Lead nie może być dłuższy niż 300 znaków ze spacjami, ale może mieć postać nawet jednego tylko uderzającego zdania.

Podobnie jak tytułu, lead może zostać zmieniony przez redaktora, autor zaś może zaakceptować lub odrzucić nową wersję w ciągu 48 godzin.

Utrzymać uwagę

Niestety, internauta po każdym zdaniu może podjąć decyzję, że dalej już nie czyta, dlatego zadaniem autora jest sprawić, by lektura nie była nużąca:

 1. Artykuł powinien mieć od 8 do maksymalnie 15 tys. znaków ze spacjami. Nie dzielimy artykułów na części, chyba że każda z nich stanowi samodzielną całość.
 2. Długość akapitów powinna zamykać się w przedziale od ok. 300 do ok. 750 znaków. ściana tekstu bez żadnych przerw jest ogromnie zniechęcająca.
 3. Poszczególne zdania nie mogą być zbyt długie, zawiłe i wielokrotnie złożone. Nie należy też nadużywać strony biernej.
 4. Artykuł musi być podzielony na mniejsze części za pomocą śródtytułów. Ich zadaniem jest porządkować treść, ale również przyciągać wzrok i zaciekawić czytelnika dopiero skanującego tekst i oceniającego, czy kontynuować lekturę. Nagłówki te powinny być rozmieszczone co 2–3 tys. znaków. Pierwszy z nich nie może pojawić się bezpośrednio po leadzie, lecz powinien znaleźć się po 1 lub 2 akapitach otwierających artykuł.
 5. Wstęp do artykułu nie może być zbyt długi, konieczne jest szybkie przejście do sedna tematu wyrażonego w tytule. Zarys tła i wszelkie informacje wprowadzające winny zmieścić się w najwyżej dwóch niezbyt długich akapitach.
 6. Dobry artykuł kończy się wyrazistą pointą: podsumowaniem skłaniającym do dalszych rozmyślań, obrazową anegdotą czy uderzającym cytatem.
 7. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i propozycje dotyczące ilustracji do artykułu. Wszystkie zdjęcia, rysunki, grafiki itd. nadesłane przez autora muszą być opatrzone podpisem zawierającym informacje na temat twórcy i pochodzenia danego obrazu.

Wiarygodność i zaufanie

Wszystkie uwagi mówiące o konieczności dostosowania formy przekazu do oczekiwań szerokiego grona odbiorów nie oznaczają poluzowania wymogów dotyczących rzetelności i merytorycznej wartości artykułów. Naszym celem jest zdobycie zaufania czytelnika, które nie może być następnie zawiedzione. Osoba odwiedzająca „Tytusa” ma prawo oczekiwać, że jest on wiarygodnym źródłem wiedzy.

Autor zobowiązany jest zatem do przeprowadzenia sumiennej kwerendy, która pozwoli mu oprzeć artykuł na solidnej podstawie w postaci publikacji naukowych. Nie wymagamy wykorzystania całej dostępnej literatury przedmiotu, ale niezbędne jest sięgnięcie po najważniejsze pozycje poświęcone danemu zagadnieniu. Każdy tekst powinien rzetelnie podsumowywać aktualny stan wiedzy historycznej.

 1. Artykuł musi być podpisany imieniem i nazwiskiem autora. Oprócz tego prosimy o nadsyłanie notek biograficznych do zamieszczenia pod tekstem.
 2. Każdy artykuł musi posiadać kompletną bibliografię materiałów wykorzystanych w czasie pisania. Pojedynczy wpis w bibliografii musi zawierać pełne imię i nazwisko autora danej pozycji, jej tytuł wyróżniony kursywą, a także nazwę wydawcy oraz miejsce i rok wydania.
 3. Artykuł nie powinien zawierać przypisów, zaburzają one bowiem płynność lektury i zwiększają hermetyczność nawet najbardziej przystępnie napisanego tekstu. Ich przydatność w materiałach nieskierowanych do naukowców jest przy tym ograniczona.
 4. Cytaty zawarte w artykule nie mogą być jednak anonimowe, dlatego konieczne jest ich wprowadzenie za pomocą zwrotów takich jak: „Jan Kowalski pisze w książce…”.

I to już wszystko. Z niecierpliwością czekamy na Wasze artykuły!