Aby przekonać odbiorcę do danej idei, trzeba ją przedstawić na tyle ładnie, by ten uznał ją za atrakcyjną. Nawet jeśli chodzi o gaz i bomby. Jak robiła to Liga Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej?

Utworzona w 1928 roku Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej była podstawową polską organizacją mającą na celu edukację społeczeństwa w dziedzinie lotnictwa i zabezpieczenia się przed skutkami bombardowań. Miała mieć charakter masowy, więc musiała być atrakcyjna dla osób pochodzących z wielu rejonów kraju i należących do różnych grup społecznych oraz narodowościowych.

Aby dotrzeć do tak niejednolitego grona odbiorców, LOPP sięgnęła po najprostszy i najbardziej uniwersalny język przekazu, czyli po obrazy. Słowo pisane zeszło na dalszy plan, a podstawą stała się sugestywne i barwne grafiki mające oddziaływać na wyobraźnię i emocje. Bomba, maska, gaz, samolot – cykliczne wykorzystywanie tych symboli miało je niejako zaimplementować w mózgach czytelników i związać na stałe z istnieniem LOPP, tak by każdy bez najmniejszej wątpliwości mógł wskazać, czym się owa organizacja zajmuje.

Od 1934 roku Liga cieszyła się statusem „stowarzyszenia wyższej użyteczności” i związanym z tym wsparciem najwyższych władz państwowych. Mówiąc krótko, miała dostęp do niezbędnych funduszy budżetowych, z których obficie czerpała, przeznaczając je m.in. na własną działalność wydawniczą. Poniższa galeria prezentuje zaledwie promil publikacji tworzonych i współtworzonych przez LOPP, niemniej powinna dać pewne wyobrażenie o języku symboli i możliwościach graficznych Ligi.

Jeden z najbardziej znanych plakatów LOPP, 1937 r. (il. Biblioteka Narodowa, syng. DŻS ID)
Jednodniówka z okazji VII Tygodnia LOPP w województwie nowogródzkim, 1930 r. (il. Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS ID)
https://polona.pl/item/jednodniowka-l-o-p-p,MzQ0OTU0/
Jednodniówka LOPP, 1929 r. (il. Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS ID)
Broszura wydana z okazji XII Tygodnia LOPP, Warszawa 1935 r. (il. Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS ID)
Czego dokonała LOPP? Broszura wydana z okazji dziesięciolecia istnienia organizacji, Poznań 1933 r. (il. Biblioteka Narodowa, sygn. 505.133)
3. Krajowy Konkurs Awionetek – broszura przedstawiająca program konkursu, jego przebieg i wyniki, Warszawa 1930 r. (il. Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS XVIIIA 1b)
Broszura wydana z okazji XI Tygodnia LOPP, Warszawa 1934 r. (il. Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS ID)
Broszura wydana z okazji pięciolecia istnienia Morskiego Koła Szybowcowego LOPP Gdynia, 1938 r. (il. Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS ID)
1933 r. (il. Biblioteka Narodowa, sygn. 505.135)
Broszura Komitetu Ścisłego Kół Kobiecych LOPP, 1935 r. (il. Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS ID)
Sprawozdanie warszawskiego okręgu LOPP, 1936 r. (il. Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS ID)
Jednodniówka komitetu wojewódzkiego LOPP w Krakowie z okazji 7. Tygodnia Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 1930 r. (il. Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS ID)
Jednodniówka komitetu wojewódzkiego LOPP w Krakowie z okazji 8. Tygodnia Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 1931 r. (il. Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS ID)
Jednodniówka komitetu wojewódzkiego LOPP w Krakowie z okazji 9. Tygodnia Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 1932 r. (il. Biblioteka Narodowa, sygn. DŻS ID)
„Lot Polski” (czasopismo LOPP), styczeń 1931 r. (il. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 102263 III)
„Lot i Obrona Przeciwlotniczo-Gazowa Polski” (czasopismo LOPP, następca „Lotu Polski”), 14 lutego 1934 r. (il. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 102263 III)
„Przegląd Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Biuletyn gazowy”, 1934, nr 2 (il. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 3334 III czasoop.)
„Przegląd Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Biuletyn gazowy”, 1938, nr 1 (il. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 3334 III czasoop.)
„Przegląd Obrony Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej. Biuletyn gazowy”, 1939, nr 7 (il. Biblioteka Jagiellońska, sygn. 3334 III czasoop.)

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!