Walka o prawa wyborcze kobiet zaczęła się jeszcze w XVIII w., a nasiliła na przełomie XIX i XX w., jednak w wielu państwach zakończyła się sukcesem dopiero po II wojnie światowej. Tak wyglądała działalność sufrażystek na fotografiach.

Parada sufrażystek w Nowym Jorku, 4 maja 1912 r. (fot. Biblioteka Kongresu USA, cph.3g05585, domena publiczna)
Pikieta amerykańskich sufrażystek, 10 lutego 1913 r. Na pierwszym planie Rose Sanderson (z trąbką) i Elizabeth Freeman (po prawej) (fot. Biblioteka Kongresu USA, ggbain.12483, domena publiczna)
Lokal sufrażystek w Cleveland, 1912 r. Literą A. oznaczona jest Belle Sherwin, Przewodnicząca Krajowej Ligi Kobiet Głosujących (National League of Women Voters); literą B. sędzia Florence E. Allen (trzyma flagę); literą C. Malcolm McBride (fot. Biblioteka Kongresu USA, cph.3a52979, domena publiczna)
Pikieta sufrażystek pod Białym Domem, 1917 r. (fot. Biblioteka Kongresu USA, cph.3a32338, domena publiczna)
Sufrażystka pikietująca pod Białym Domem, 1917 lub 1918 r. Jej transparent głosi: „Kajzerze Wilsonie. Czy zapomniałeś o swoim współczuciu wobec biednych Niemców, którzy nie mogli rządzić się sami sobą? 20 mln amerykańskich kobiet nie może rządzić się samymi sobą. Wyjmij belkę ze swojego oka” (fot. National Archives and Records Administration, id. 533769, domena publiczna)
Pochód sufrażystek w Krakowie, Dzień Kobiet w 1911 r. (fot. „Nowości Illustrowane”, nr 12, 25 marca 1911, domena publiczna)
Dzień Kobiet. Demonstracja robotnic z piotrogrodzkich fabryk z żądaniem chleba i pokoju, która zapoczątkowała rewolucję lutową, 8 marca 1917 r. (23 lutego wg kalendarza juliańskiego) (fot. domena publiczna)
Demonstracja szwedzkich sufrażystek domagających się praw wyborczych, czerwiec 1918 r. (fot. Muzeum Nordyckie, sygn. NMA.0032617, domena publiczna)
Wybory parlamentarne w Republice Hiszpańskiej 5 lutego 1933 r. Pierwsze wybory w Hiszpanii, w których mogły brać udział kobiety (fot. Indalecio Ojanguren, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Departamentua, CC BY-SA 3.0)
Pierwsze wyborczynie w Brazylii, w stanie Rio Grande do Norte, 1928 r. W całej Brazylii kobiety zyskały prawa wyborcze w 1934 r. (fot. Archiwum Narodowe Brazylii, domena publiczna)
Mabel Capper i inne brytyjskie sufrażystki w czasie pikiety przed budynkiem sądu, 1911 r. (fot. Johnny Cyprus, CC BY-SA 3.0)
Liderka sufrażystek Emmeline Pankhurst aresztowana przed pałacem Buckingham, po tym jak próbowała wręczyć petycję królowi Jerzemu V, 12 maja 1914 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, IWM Non Commercial Licence)
Brytyjska sufrażystka przed 1920 r. (fot. Ch. Chusseau-Flaviens, George Eastman Museum, George Eastman Museum, domena publiczna)
Światowy Kongres Kobiet w Berlinie, czerwiec 1929 r. Niemiecki minister spraw wewnętrznych Carl Severing (w środku) wśród uczestniczek kongresu. Widoczna m.in. feministka brytyjska, prezes Międzynarodowego Związku Kobiet, Margery Corbett Ashby (1. z prawej) (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-M-403, domena publiczna)
Manifestacja francuskich sufrażystek w Paryżu w pobliżu izby deputowanych, 1934 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-E-4736, domena publiczna)
Zjazd francuskich sufrażystek w Paryżu, 1926 r. Uczestniczki zjazdu słuchają przemówienia księdza Hennvigne’a agitującego na rzecz przyznania kobietom prawa do głosowania (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-E-4733, domena cyfrowa)
Zjazd francuskich sufrażystek w Paryżu, luty 1935 r. Prezydium zjazdu. Widoczni m.in.: księżna Edmee de La Rochefoucauld (1. z lewej), minister stanu Louis Marin (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-E-4732, domena publiczna)
Manifestacja francuskich sufrażystek w Paryżu. Członkinie organizacji La Femme Nouvelle z transparentami, 1935 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-E-4737, domena publiczna)
Manifestacja francuskich sufrażystek w Paryżu. Sufrażystki skute łańcuchami w symbolicznym akcie przerwania okowów na placu Bastylii, 1935 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-E-4738, domena publiczna)
Sufrażystki francuskie grające na instrumentach z transparentami protestują przeciw decyzji senatora Henriego Merlina, który sprzeciwił się nominacji kobiety na członka Rady Municypalnej, Paryż, 1936 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-E-4739, domena publiczna)
Japońskie kobiety przygotowujące plakaty, nawołujące do nadania im praw wyborczych, Tokio, 1931 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-E-8441, domena publiczna)
Demonstracja przed Kongresem Narodowy w sprawie praw wyborczych kobiet, Buenos Aires, 1947 r. (fot. Archivo General de la Nación, nr 128621, domena publiczna)

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!