W sierpniu 1941 roku, na mocy układu Sikorski-Majski, ogłoszono tzw. amnestię dla obywateli polskich w ZSRR. Uwolniono kilkaset tysięcy zesłańców oraz osadzonych w więzieniach i łagrach. Wygłodzeni i obdarci, ruszyli tysiącami do obozów formujących się Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR gen. Andersa.

Dwaj wynędzniali mężczyźni w pobliżu stacji kolejowej, prawdopodobnie gdzieś w Kazachstanie. Deportowani z Kresów w czasie radzieckiej okupacji, po amnestii zdążali do formującej się polskiej armii, 7 lutego 1942 r. (fot. Leon Tadeusz Grzywna, ze zbiorów Imperial War Museum, syng. HU 128304, IWM Non Commercial Licence)
Buty więźnia gułagu zwolnionego w wyniku amnestii i czekającego na zapisanie do polskiej armii. Prawdopodobnie obóz w Buzułuku, 1941 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1844, IWM Non Commercial Licence)
Polscy zesłańcy, w tym również dzieci, oczekujący na zapis do polskiej armii, prawdopodobnie obóz w Buzułuku, 1941 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1839, IWM Non Commercial Licence)
Polscy zesłańcy, w tym również dzieci, oczekujący na zapis do polskiej armii, prawdopodobnie obóz w Buzułuku, 1941 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1843, IWM Non Commercial Licence)
Na zdjęciu byli więźniowie łagrów zgłaszający się do służby w Armii Polskiej w ZSRR, 1941 r. (fot. domena publiczna)
Polski żołnierz przed swoim namiotem w obozie w Buzułuku, grudzień 1941 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1775, IWM Non Commercial Licence)
Kucharze polskiej armii wydają jedzenie żołnierzom i cywilom, prawdopodobnie obóz w Buzułuku, 1941 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1833, IWM Non Commercial Licence)
Żołnierze i cywile w czasie mszy polowej, prawdopodobnie obóz w Dżalalabadzie w Kirgistanie, 1942 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1815, IWM Non Commercial Licence)
Żołnierze w czasie wykładu, prawdopodobnie obóz w Dżalalabadzie, 1942 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1785, IWM Non Commercial Licence)
Żołnierze myją się i napełniają manierki wodą, prawdopodobnie obóz w Buzułuku, 1941 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1829, IWM Non Commercial Licence)
Żołnierze podziwiają wykutą w skale płaskorzeźbę greckiego hoplity z IV w, p.n.e., prawdopodobnie gdzieś w Kazachstanie, 1942 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1848, IWM Non Commercial Licence)
Żołnierze 5 Dywizji Piechoty w brytyjskich mundurach, obóz w Dżalalabadzie, 1942 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1771, IWM Non Commercial Licence)
Wielbłądy używane przez żołnierzy polskiej armii do transportu, prawdopodobnie Buzułuk, 1941 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1828, IWM Non Commercial Licence)
Żołnierz na warcie przy barakach dowództwa, prawdopodobnie obóz w Buzułuku, grudzień 1942 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1766, IWM Non Commercial Licence)
Zawody pływackie wśród żołnierzy 5 Dywizji Piechoty, prawdopodobnie obóz w Dżalalabadzie, 1942 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1787, IWM Non Commercial Licence)
Przedstawienie teatralne dla żołnierzy w obozie w Buzułuku, grudzień 1941 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1789, IWM Non Commercial Licence)
Lalki przedstawiające Hitlera i Goebbelsa wykonane na potrzeby teatrzyku kukiełkowego, prawdopodobnie obóz w Buzułuku, 1941 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1791, IWM Non Commercial Licence)
Ćwiczenia wojskowe w obozie w Tockoje, zima 1941 r. (fot. domena publiczna)
Generał Władysław Sikorski (po prawej widoczny gen. Władysław Anders, a zaraz za Sikorskim płk Leopold Okulicki) dokonuje przeglądu oddziałów Pomocniczej Służby Kobiet, obóz w Buzułuku, grudzień 1941 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1725, IWM Non Commercial Licence)
Generał Władysław Sikorski (z tyłu po lewej. gen. Władysław Anders) rozmawia z jednym z żołnierzy w czasie inspekcji polskiego obozu, grudzień 1941 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1696, IWM Non Commercial Licence)
Defilada przed generałem Sikorskim, 1941 r. (fot. domena publiczna)
Major Wiktor Stoczkowski, dowódca 2 Batalionu, 13 Pułku Piechoty 5 Dywizji Piechoty, składa raport gen. Władysławowi Andersowi, obóz w Tatiszczewie, 26 października 1941 r. (fot. Leon Tadeusz Grzywna, ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. HU 128301, IWM Non Commercial Licence)
Żołnierki z Pomocniczej Służby Kobiet defilują przed gen. Zygmuntem Bohuszem-Szyszką z okazji święta Konstytucji 3 maja, obóz w Jungi-Julu w Uzbekistanie, 1942 r. (fot. ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. MH 1726, IWM Non Commercial Licence)
Gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz, dowódca 5 Dywizji Piechoty, przed mszą świętą w obozie w Tatiszczewie, 5 października 1941 r. Z tyłu za generałem, w cywilnym płaszczu, stoi szef sztabu dywizji, płk Zygmunt Berling (fot. Leon Tadeusz Grzywna, ze zbiorów Imperial War Museum, sygn. HU 128303, IWM Non Commercial Licence)

 

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!