2 października 1938 r. wojska II RP zaczęły zajmowanie Zaolzia – należącej do Czechosłowacji części Śląska Cieszyńskiego. Zamieszkiwali ją w większości Polacy, którzy owacyjnie witali wkraczających żołnierzy. Niestety, było to częścią rozbioru Czechosłowacji dokonanego wraz z hitlerowską III Rzeszą.

Czesi podczas akcji ewakuacyjnej urzędów, Czeski Cieszyn, październik 1938 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-487-84, domena publiczna)
Mieszkańcy Krakowa przed plakatami informującymi o zajęciu Zaolzia, październik 1938 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-502-1, domena publiczna)
Most graniczny na Olzie w Cieszynie w dniu wkroczenia wojsk polskich oraz zapory ustawione na moście przez Czechów (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-487-9, domena publiczna)
Kolumna czołgów lekkich 7TP podczas defilady w Czeskim Cieszynie (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-487-32, domena publiczna)
Polski policjant konny w Czeskim Cieszynie w dniu defilady (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-487-57, domena publiczna)
Oddziały piechoty podczas defilady w Czeskim Cieszynie (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-487-27, domena publiczna)
Mieszkanki z kwiatami dla polskich żołnierzy (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-487-58, domena publiczna)
Mieszkańcy Cieszyna podczas wkroczenia wojsk do miasta (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-487-59, domena publiczna)
Umieszczanie polskiego herbu państwowego na budynku starostwa w Czeskim Cieszynie (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-487-63, domena publiczna)
Umieszczanie polskiej flagi oraz tablicy z polską nazwą stacji (Cieszyn Zachodni) na budynku dworca kolejowego w Czeskim Cieszynie (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-487-65, domena publiczna)
Wojsko polskie przejmuje dworzec kolejowy w Czeskim Cieszynie (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-487-71, domena publiczna)
Mieszkańcy Cieszyna przenoszą słup graniczny znad Olzy (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-487-10, domena publiczna)
Polacy likwidują czeskie godła państwowe w Czeskim Cieszynie (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-487-11, domena publiczna)
Oddziały piechoty w marszu na Domosławice, październik 1938 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-496, domena publiczna)
Zasieki czeskie w Boguminie (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-488-1, domena publiczna)
Powitanie wojsk polskich we Frysztacie. Delegacja miejscowych górników (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-489-14, domena publiczna)
Dzieci w ułańskich mundurach czekają na przemarsz polskiego wojska ulicami Frysztatu (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-489-17, domena publiczna)
Dziewczęta z Frysztatu w mundurach ułańskich w towarzystwie polskiego żołnierza (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-489-12, domena publiczna)
Skrzypek witający polskie oddziały we Frysztacie (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-489-15, domena publiczna)
Mieszkańcy Karwiny witają polskie wojsko (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-490-36, domena publiczna)
Ochotnicy z Korpusu Zaolziańskiego podczas odpoczynku pod Karwiną (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-490-44, domena publiczna)
Ochotnicy z Korpusu Zaolziańskiego podczas defilady w Karwinie (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-490-23, domena publiczna)
Przejazd oddziałów wojsk pancernych podczas defilady w Karwinie. Widoczny czołg lekki Vickers E (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-490-15, domena publiczna)
Mieszkańcy Karwiny podczas wkroczenia wojsk polskich do miasta (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-490-39, domena publiczna)
Dzieci z kwiatami podczas uroczystości wkroczenia wojsk polskich do Karwiny (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-490-41, domena publiczna)
Wkroczenie wojsk polskich do Trzyńca (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-495-3, domena publiczna)
Powitanie polskiego wojska w Trzyńcu (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-495-1, domena publiczna)
Polscy strażnicy w zajętym Trzyńcu. W tle widać kominy huty (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-495-2, domena publiczna)
Polscy żołnierze przed czeskim schronem bojowym na Zaolziu (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-498-1, domena publiczna)
Sprzedaż kartonów z polskim godłem narodowym w Orłowie w dniu wkroczenia polskich wojsk (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-493-6, domena publiczna)
Mieszkańcy Jabłonkowa witają gen. Władysława Bortnowskiego, dowódcę Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Śląsk”, która przeprowadziła akcję przyłączenia Zaolzia do Polski (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-492-4, domena publiczna)
Uroczystości w Warszawie po zajęciu Zaolzia. Manifestacja przed gmachem Ministerstwa Spraw Zagranicznych ku czci Józefa Becka, październik 1938 r. (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-504-5, domena publiczna)
Minister spraw zagranicznych Józef Beck na balkonie podczas manifestacji z okazji przyłączenia Zaolzia do Polski (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-504-3, domena publiczna)
Wkroczenie wojsk polskich do Bogumina. Polski strażnik i niemiecki żołnierz na moście kolejowym (fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-H-488-4, domena publiczna)

1 KOMENTARZ

Skomentuj. Jesteśmy ciekawi Twojej opinii!